Ansøgninger og bevillinger 2019

Tilknyttet fil: Byens frugtplantage
Tilknyttet fil: Bålhytte Lilleåvej
Tilknyttet fil: Cirkus skolen - evaluering
Tilknyttet fil: Cirkus skolen
Tilknyttet fil: Fundraisergruppen
Tilknyttet fil: Idom-Råsted pensionistklub
Tilknyttet fil: IRIF
Tilknyttet fil: KFUM-Spejderne
Tilknyttet fil: Laksegruppen
Tilknyttet fil: Plexus Musikklub
Tilknyttet fil: Råsted jagtforening
Tilknyttet fil: Skole og børnehus
Tilknyttet fil: Skolebestyrelsen

Uddeling af vindmøllemidler fra Idom-Råsted Borgerforening.

Borgerforeningen har med stor glæde modtaget 12 ansøgninger til et samlet beløb på 405.781,88,- kr.

Da der ikke blev uddelt penge i første ansøgningsrunde, har bestyrelsen besluttet at uddele i alt 179.500 kr.

Projekterne er meget forskellige men bidrager alle til Idom-Råsted. Alle ansøgninger kan læses på Borgerforeningen hjemmeside.

Bestyrelsen har jf. vedtægerne vurderet ansøgningerne og i det følgende kan der læses en kort begrundelse for tildelingen.

Næste ansøgningsfrist:

31. marts 2020 (90.000 kr.)

31. oktober 2020 (90.000 kr.) 

 

Laksegruppen:

Ansøgning til terrasser og trapper ved laksehytterne.

Vi har lagt vægt på at projektet har vist bæredygtighed siden 2016 og bakker derfor op om fortsat udvikling af projektet. Vi støtter op om det engagement som ligges i projektet og samtidig støtter Plexus

Ansøgt beløb: 42.000 kr.

Der bevilges 31.0000 kr.

KFUM Spejderne:

Ansøgning til opførelse af redskabsskur.

Vi ligger stor vægt på den samarbejdsvilje spejderne altid udviser. Vi har desuden lagt vægt på, at der i projektet er vist engagement ved på forhånd at have rejst egenfinansiering.

Ansøgt beløb: 20.000 kr.

Der bevilges: 20.000 kr.

 

Skolebestyrelsen:

Ansøgning til borde og stole.

Skolemadsordningen er med til at samle børn og ældre i området og giver en uvurderlig nærhed for børnene, derfor støtter vi op om, at ordningen kan fortsætte.

Ansøgt beløb: 20.000 kr.

Der bevilges: 20.000 kr.

 

Råsted Jagtforening og Golfklubben:

Ansøgning til bålhytte.

Vi har lagt vægt på, at det er en bred ansøgning som tilgodeser både jagtforeningens og golfklubbens medlemmer, samt lokalbefolkningen i Idom-Råsted. Vi har lagt vægt på, at der er rejst egenfinansiering. Derudover vil projektet bidrage til hjertestien brugere.

Ansøgt beløb: 30.000 kr.

Der bevilges: 30.000 kr.

Idom-Råsted Skole og Børnehus:

Ansøgning til indretning og forbedringer af bålhytten.

Vi har lagt vægt på, at projektet kan tilgodese børnene både på sanser og rum samt på regnevejrsdage. derudover skaber projektet yderst tiltrængte forbedringer af hytten til glæde for Idom-Råsted.

Ansøgt beløb: 23.500 kr.

Der bevilges: 23.5000 kr.

 

Pensionistklubben:

Ansøgning om tilskud til foredrag.

Vi har lagt vægt på frivilligheden og sammenholdet blandt områdets pensionister. Vi sætter stor pris på pensionisternes engagement og frivillighed. Derfor støtter vi pensionistklubbens aktiviteter.

Ansøgt beløb: 12.000 kr.

Der bevilges: 6000 kr.

 

Fundraisergruppen:

Ansøgning til realisering af visionsplanen.

Der vises stort engagement og frivillighed i fundraisergruppen, derfor har fundraisergruppen og de øvrige arbejdsgrupper under visionsgruppen også tidligere modtaget penge fra prisen som Årets Landsby i Region Midtjylland.

Ansøgt beløb: 75.000 kr.

Ingen bevilling.

IRIF:

Ansøgning til nye bander i hallen.

IRIF er jf. mølleaftalen sikret årlig udbetaling - bestyrelsen har derfor ikke tildelt projektet yderligere penge, grundet de mange ansøgninger.

Ansøgt beløb: 50.000 kr.

Ingen bevilling

 

Byens frugtplantage:

Ansøgning til indhegning af frugthaven på den gamle sportsplads.

Projektet er imellem tiden blevet finansieret af Holstebro kommune.

Ansøgt beløb: 16.281,88,- kr.

 

Plexus Musikklub:

Ansøgning til nyt musikudstyr.

Musikklubben har siden opstart formået at skabe et solidt koncept til glæde for Idom-Råsted. Musikklubben er desuden blevet en selvstændig forening, som netop har været med i konkurrencen om at blive årets forening. Musikklubben har i konkurrencen modtaget mange stemmer og ser derfor også ud til, at modtage en økonomisk belønning.

Bestyrelsen har derfor ikke tildelt projektet støtte.

Ansøgt beløb: 38.000 kr.

Ingen bevilling

Cirkusskolen - en del Landsbylaboratoriet:

Ansøgning til indkøb af redskaber.

Et unikt tilbud til børn og unge i lokalområdet, som skaber et alternativt til traditionel idræt i Idom-Råsted.

Projektet er i sandhed en skæv og god ide, som siden start har udviklet sig yderligere og er blevet en del af skoleskemaet på Idom-Råsted skole.

Ansøgt beløb: 19.000 kr.

Der bevilges: 19.000 kr.

 

Ejerlauget på Lilleåvej

Ansøgning til Bålhytte på Lilleåvej.

Vi har lagt vægt på den store opbakning og frivillighed fra beboerne på Lilleåvej til projektet. Desuden kan hytten bidrage til mange forskellige sociale sammenhæng og arrangementer.

Vi støtter op om projektet og opfordrer samtidig til at bevillingen bruges som løftestang til at realiser projektet.

Ansøgt beløb: 60.000 kr.

Der bevilges 30.000 kr.