Ansøgninger og bevillinger forår 2021

Borgerforeningen har denne gang modtaget 7 ansøgninger til et samlet beløb på 215.300,- kr. Projekterne er meget forskellige og bidrager alle til Idom-Råsted. Grundet de mange projekter har Borgerforeningen måttet prioritere. Der er uddelt i alt 90.000, - kr.

 

Alle ansøgninger kan læses på Borgerforeningens hjemmeside. I det nedenstående kan der læses en kort begrundelse for tildelingen.

 

Bestyrelsen har vurderet ansøgningerne jf. vedtægterne, men i lige så høj grad haft fokus på overskriften for vores Visionsplan ’’Fra hver har sit eget, til sammen har vi meget’’. Visionens tre ben er (1) Fællesskaber-kultur, (2) Idom-Råsted i Verden og verden i Idom-Råsted samt (3) Smagen af Idom Råsted.

Borgerforeningen ser gerne, at vindmøllemidlerne vokser. Det vil sige, at de bruges som løftestang i hjemsøgningen af yderligere midler. Hvis du har et projekt eller en aktivitet som kommer lokalområdet tilgode, så er du velkommen til at kontakte fundraiserudvalget.  Udvalget hjælper gerne med erfaringer og praktisk arbejde.

 

Henvendelse til Helle Niewald. Tlf. 61 71 02 67

Tilknyttet fil: Ansøgninger og uddelinger
Ansøgninger
Tilknyttet fil: Ansøgning CirkO 2021
Tilknyttet fil: Ansøgning Landsbylaboratoriet
Tilknyttet fil: Ansøgning om brændeovn
Tilknyttet fil: Ansøgning om vindmøllemidler til Politiker rundtur og folkefest 27. maj
Tilknyttet fil: Ansøgning til klaver
Tilknyttet fil: Projekt udeareal Idom-Råsted Skole og Børnehuset Solkær
Tilknyttet fil: Projektplan Bålhytte 2021