Ansøgninger og bevillinger nov.2020

Uddeling af vindmøllemidler efterår 2020

Borgerforeningen har denne gang modtaget 11 ansøgninger til et samlet beløb på 141.240, - kr.

Der er uddelt i alt 90.000, - kr. Projekterne er meget forskellige og bidrager alle til Idom-Råsted.

Bestyrelsen har vurderet ansøgningerne jf. vedtægterne, men i lige så høj grad haft fokus på overskriften for vores Visionsplan ’’Fra hver har sit eget, til sammen har vi meget’’. Visionsplanen ligger op til fællesskaber, fællesskabelse, fællestanke og fælleskultur og på hvordan vi i endnu højere grad kan udvikle disse.

Alle ansøgninger kan læses på Borgerforeningen hjemmeside.

Bestyrelsen har jf. vedtægerne vurderet ansøgningerne, og i det følgende kan der læses en kort begrundelse for tildelingen.

Næste ansøgningsfrist: 31. april 2021 (90.000 kr.) 

Tilknyttet fil: Ansøgninger og uddelinger