Borgerforening aktiviteter

Generalforsamling 2021

Idom-Råsted Borgerforening afholdt d. 25. maj årets generalforsamling lidt forsinket i forhold til vedtægterne pga. Covid-19 restriktionerne.

 

På generalforsamlingen blev der fortalt om årets arrangementer i foreningen og LandsbyLaboratoriet, fundraiserudvalget, MÆMA og Laksegruppen. Alle kunne konstatere, at corona pandemien havde sat en stopper for meget, men at man var klar til at komme i gang igen, nu hvor restriktionerne forhåbentligt snart hører op.

 

To bestyrelsesmedlemmer, Birgit Andersen og Dennis Thiesen, havde meddelt, at de ikke ønskede at stille op til en ny periode efter hhv. 11 og 9 års stor indsats i foreningen. Nyvalgt blev Mette Dahl Vestergaard og Sine Anneberg valgt ind.

 

Generalforsamlingen sluttede med en stor tak til Birgit og Dennis for indsatsen, samt til Bente Kristensen for arbejdet med at tage kontakt til tilflyttere. Desuden blev der rettet en særlig tak til Bjarne Hjalager for over 15 års udbringning af Kontakt, et hverv han har valgt at nedlægge. Et stort arbejde der har betydet, at vi stadig har et lokalt sogneblad, der er med til at udbrede kendskabet til arrangementer i området.

1(5)

Betal dit medlemskontingent for 2020 og få Idom-Råsted plakaten

Direkte inspireret af andre byer, har Idom – Råsted nu fået sin helt egen plakat, som flot illustrerer lokalsamfundet.  Plakaten kan blive din når du betaler medlemskontingent til borgerforeningen.

Vi synes ideen om en lokal plakat er genial, og ønsker med den, at illustrere, lokale kendetegn, aktiviteter, sammenhænge, fællesskaber samt styrke borgerforeningens medlemstal, som i 2019 var på 240 medlemmer ud af 408 hustande

Trykningen af plakaten er sponsoreret af en lokal borger.

  

Hvorfor er det vigtigt at være medlem af borgerforeningen?

En aktiv Borgerforening er et stort plus for et lokalsamfund i udvikling. En aktiv Borgerforening kræver bred lokal opbakning. Én af måderne at bakke op på, er ved at betale dit medlemskab. Medlemskabet er med til at drifte borgerforeningens aktiviteter, Idom-Råsted´s hjemmeside og profilering af lokalområdet.  Alt dette er utrolig vigtigt for at bevare et aktivt og attraktivt lokalsamfund.  Med dit medlemskab af borgerforeningen er du med til at holde gang i tilflytning, aktiviteter, foreningsliv, skole, daginstitution, fællesskabet og det gode landsbyliv.

Medlemsskabet betales via girokort som omdeles til alle husstande i april måned. Vi er klar over at girokortet let kan forsvinde på køkkenbordet eller i bunken og at der findes andre og nemmere betalingsmuligheder, men girokortet er for Borgerforeningen nødvendig ift. at kontrollere både medlemslisten samt omdelingen af Kontakt. Dette lokale blad udkommer 11 gange om året, det koster 200 kr. årligt og betales på samme girokort som medlemsskabet.

Borgerforeningens aktiviteter

Borgerforeningen står bag lokale arrangementer som Fastelavn, Skt. Hans og Juletræ – det sidste i samarbejde med idrætsforeningen. Den fungerer som talerør i dialogen med Holstebro Kommune og andre relevante myndigheder om at få optimale forhold til Idom-Råsted. Borgerforeningen har desuden været med til at starte og støtter fortsat Landsbylaboratoriet, Lakseprojektet og MÆMA og meget andet.

  

Hjælp os med at gøre vores Borgerforening endnu stærkere og betal dit kontingent.

 

Idom-Råsted plakaten kan af medlemmer afhentes på følgende datoer og steder:

Mandag d. 27. april i Holstebro Golfklub, Råsted kl. 17.00-19.00.

Tirsdag d. 28. april i PLEXUS Idom-Råsted 17.00-19.00

 

Der vil også blive en lejlighed i maj til at få plakaten udleveret, mere derom senere

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Idom-Råsted Borgerforening.