Delekøkkenhave

14 familier er med i delekøkkenhaven

På Borgermødet den 25. februar blev det foreslået, at lave en fælles køkkenhave for interesserede.

Siden er 14 familier/par gået sammen om projektet og de første kartofler og løg er kommet op, så der er udsigt til hjemmeavlede kartofler inden 1. juni.

Ud over at være et sundt og bæredygtigt madprojekt og en god måde at lære om dyrkning på, var tanken også, at det skulle være et hyggefællesskab.

Det er selvsagt begrænset hvor meget hyggeligt fællesskab der er kommet ud af det – endnu!

Vi arbejder max. 3 i køkkenhaven ad gangen. Alligevel er det tydeligt, at vi er mange fælles om det, for der er sket en stor udvikling i haven, for hver gang man kommer forbi.

Vi håber på, at vi kan lave en udflugt for alle interesserede i løbet af sommeren og glæder os til at så mere, luge og høste i fællesskab. Også selvom det bliver hver for sig.

Kontakt Helle Kampp hvis du vil høre mere. Mail: bov@mail.dk eller tlf. 24 66 19 79