Delekøkkenhave

k__kkenhaven_1

Første år med delekøkkenhave for 14 familier

På Borgermødet den 25. februar 2020 blev det foreslået, at lave en fælles køkkenhave for interesserede.

Siden er 14 familier/interesserede gået sammen om projektet, som begyndte på et stykke mark lidt udenfor Idom.

Med Sven Erik Ramsgaard som overgartner er havearbejdet året igennem udført til alles store tilfredsstillelse!

Tilknyttet fil: Læs mere her