Foredragsforening aktiviteter

Idom/Råsted foredragsforening sæson 2019/2020

Se hele sæsonen her...
Tilknyttet fil: sæson 2020/2021

 Husk tilmelding senest 2 dage før afholdelse af arrangementer til:

Tove Jespersen: Mobil 24268560 – e-mail: tjesp@live.dk – el. sms

Peter Madsen: mobil 21483226 – e-mail: friisma@mail.dk – el. sms