Foredragsforening aktiviteter

Idom/Råsted foredragsforening sæsonoversigt 2022-23

 
Tilknyttet fil: Sæsonoversigt 2022 - 2023

 

Husk tilmelding senest 2 dage før afholdelse af arrangementer til:

Tove Jespersen: Mobil 24268560 – e-mail: tjesp@live.dk – el. sms

Peter Madsen: mobil 21483226 – e-mail: friisma@mail.dk – el. sms