Foredragsforening aktiviteter

Idom/Råsted foredragsforening sæson 2020/2021

Nyt fra Idom/Råsted Foredragsforening
 

Endnu engang har vi måttet aflyse årets generalforsamling pga. de eksisterende Covid-19 restriktioner. Den siddende bestyrelse har besluttet at fortsætte arbejdet året ud, i forventning om at kunne afvikle generalforsamling i foråret 2022 som normalt. Hvis nogen af foreningens medlemmer har noget at indvende mod denne beslutning kan de henvende sig til formand Peter Madsen, hvorefter der vil blive afholdt en generalforsamling på nettet online.

 

Det har ikke været muligt at afvikle de planlagte foredrag i foråret, men der er aftalt nye tider for disse foredrag i efteråret, der kommer til at blive en travl sæson. Det endelige program vil ligge parat sidst på foråret, hvorefter det vil blive offentliggjort på hjemmesiden og i Kontakt.

 

Med dette nummer af Kontakt kommer et girokort, hvor man kan betale for medlemskab af foredragsforeningen. Medlemskabet giver rabat på foredrag og skaber grundlaget for at tiltrække gode foredragsholdere. Prisen er 50,- pr. person, 100,- for et husstandsmedlemskab.

 

Håber vi snart kan mødes igen

 

Bestyrelsen


Tilknyttet fil: Program 2021 - 2022

 

 

Husk tilmelding senest 2 dage før afholdelse af arrangementer til:

Tove Jespersen: Mobil 24268560 – e-mail: tjesp@live.dk – el. sms

Peter Madsen: mobil 21483226 – e-mail: friisma@mail.dk – el. sms