Logo_HABITAT_700x700

Habitat er et viden- og dialogcenter

om vild natur og mennesker, etableret af Idom-Råsted Borgerforening 1.februar 2022 med støtte fra Bolig- og Planstyrelsen. Centrets mission er at arrangere konferencer, møder og guidede ture med udgangspunkt i alle de dilemmaer og muligheder, der opstår, når samfundets ønske om mere vild natur og større biodiversitet skal forenes med de erhvervs- og fritidsinteresser, der er knyttet til de samme områder.

Som udgangspunkt vil arrangementerne finde sted i PLEXUS, der er lokalsamfundet Idom-Råsteds idræts-og kulturcenter, hvor der er moderne møde- og konferencefaciliteter.

HABITAT skal skabe interesse for, hvordan det kultur-og naturlandskab, vi lever i, skal udvikle sig

HABITAT skal formidle faktuel viden om flora og fauna i vild natur, men uden at tage stilling til, hvad der er vigtigst i forhold til hvad.

HABITAT skal være stedet, hvor alle, der interesserer sig for natur mødes ansigt til ansigt og i både respektfuld og fordomsfri dialog udveksler synspunkter, ikke så man nødvendigvis går enige derfra, men så man får forståelse for hinandens synspunkter.

HABITAT skal være stedet, hvor de, der forsker i vild natur mødes med dem, der lever ved og i vild natur.

HABITAT skal være stedet, hvor man både taler og lytter til hinanden om alle de glæder og besværligheder, der er forbundet med vild natur og menneskelig aktivitet.

HABITAT er geografisk placeret centralt i forhold til mange af de højaktuelle dilemmaer, der vedrører vild natur.

  • Centret er nabo til Stråsø Natur Nationalpark, som er under etablering
  • Centret ligger der, hvor landets første ynglende ulvepar blev registreret, men også der, hvor landets største producent af slagtelam driver naturpleje på offentlige og privatejede arealer og oplever at ulve i blodrus dræber eller lemlæster dyrene
  • Centret ligger der, hvor landets største kronvildtbestand begejstrer jægere og frustrerer landmænd, som får ødelagt markafgrøder for hundrede tusinder af kroner.
  • Centret ligger der, hvor bævere bygger dæmninger i Storåens tilløb og forhindrer en af landets stærkeste laksebestande i at nå frem til deres gydepladser.
  • Centret ligger der, hvor landmænd har etableret en stor produktion af økologiske grise, som tiltrækker en voksende bestand af fredede ravne, som hakker smågrise til døde
  • Centret ligger, hvor COOP Danmark har etableret sin første folkeskov.
  • Centret ligger, hvor traner er begyndt at yngle og storken er genindvandret.

HABITAT ligger der, hvor natur-og kulturlandskabet flyder sammen med de glæder, men også interessekonflikter, det indebærer.