Information og referater

2019

Bestyrelsesmøde marts 2019

Tilknyttet fil: Referat (55 kB)

Generalforsamling i Idom-Råsted Borgerforening d. 26. februar 2019

Tilknyttet fil: Referat (38 kB)
2018

Bestyrelsesmøde d. 9. marts

Tilknyttet fil: Referat (65 kB)

Generalforsamling 27. februar 2018

Tilknyttet fil: Referat (76 kB)

Formandsberetning til Generalforsamling i Idom-Råsted Borgerforening 27. februar 2018

Tilknyttet fil: Formandsberetning (183 kB)

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2018

Tilknyttet fil: Referat (39 kB)

Vedr. forslag til kommuneplan 2017-2029

Til orientering fremsendes hermed oplysning om, at Byrådet den 19. december 2017 har vedtaget at fremlægge forslag til kommuneplan 2017-2029.

Offentlighedsfasen forløber i perioden 11. januar – 15. marts 2018.

Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside via dette link: www.kommuneplanholstebro.dk

Henvendelse om yderligere oplysninger kan ske til planlægger Olav Witt Jensen, tlf. 9611 7649.


Venlig hilsen 
Bente Holm
Overassistent

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. januar 2018

Tilknyttet fil: Referat (37 kB)

Nyt boligområde ved Idom Kirkevej, Idom - lokalplan nr. 1131 (2. januar 2018)

Til orientering fremsendes hermed oplysning om, at Byrådet har vedtaget ovennævnte plan endeligt den 19.12.2017.

Tilknyttet fil: 1131_Brev til offentliggørelse tilsendt ejere og brugere m.fl. (59 kB)
 
 
 
2017

Info vedr. Vindmøller i Blæsbjerg den. 15. December 2017

Det er nu muligt at købe andele i vindmølleprojektet i Blæsbjerg.

Borgerforeningen opfordrer alle til at besøge hjemmesiden www.vindparkblaesbjerg.dk

Hvor der kan findes information om køberetsmaterialet.

Tegningsfristen for andele udløber fredag den 3. Januar 2018 kl. 16.00  

Bestyrelsen for Idom-Råsted Borgerforening

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Idom-Råsted Borgerforening d. 12. december 2017

Borgerforeningen har været i kontakt med Eurowind ved mødet vedr. salget af anparter i møllerne d. 30/11. Der er blevet lavet en hjemmeside, www.vindparkblaesbjerg.dk, hvor man kan læse mere om møllerne og få oplysninger om muligheden for at købe anparter.

Der blev bevilget 3000 kr. til juletræsfesten d. 15. december. Idom-Råsted Idrætsforening står for arrangementet.

Borgerforeningen søgte sammen med skolen om et større beløb af de grønne midler fra møllerne i Blæsbjerg. Kommunen indstillede et beløb på godt 700.000 kr., halvdelen af det søgte. Der er forhandlet om forskellige besparelser og rabatter ved leverandøren, Kompan. Pengene er dog ikke sikre endnu, da ordningen med de grønne midler udløber i foråret 2018, og Energinet, der skal udbetale pengene, ikke kan love at have færdigbehandlet kommunens indstillinger i tide. Foreningen holder sig i kontakt med Holstebro Kommune for at gøre alt, for at få fremskyndet behandlingen ved Energinet.

Det er blevet foreslået, at flytte foreningens generalforsamling til Råsted i 2018. Bestyrelsen kunne ikke tilslutte sig dette, da PLEXUS er det fælles samlingssted for hele foreningens arbejdsområde, og derfor var det naturlige sted at afholde generalforsamlingen

Laksefiskeri-projektet under borgerforeningen har søgt et større beløb ved Holstebro Kommune til at øge kendskabet til laksehytterne mm. Der arbejdes for at få yderligere to hytter sat op ved PLEXUS og, på sigt, at få opsat en fælleshytte til socialt samvær for lystfiskerne. Hytten skal også kunne bruges af andre.

Landsbylaboratoriet er i gang med en forestilling i Struer og omegn, ”Saeta ved havet”, med arrangementer i hele kommunen og en forestilling ”Seahorses, myter og halmballer” på havnen i Struer. Der har været god tilslutning til arrangementet, der også har givet mange gode nye kontakter. D. 12/12 bragte Danmarks Radios program, P1 Eftermiddag, et indslag fra arrangementet.  Det kan høres her:

Tilknyttet fil: Landsby Laboratoriet i P1 eftermiddag 12-12-2017 (5 MB)
 
Nyt fra Idom-Råsted Borgerforening vedr. Vindmøller i Blæsbjerg. 15/11-2017
Tilknyttet fil: Læs her (67 kB)
  
Nyt fra Idom-Råsted Borgerforening vedr. Vindmøller i Blæsbjerg.
Tilknyttet fil: Læs her (66 kB)
  
Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Idom-Råsted Borgeforening den 14/6-2017
Tilknyttet fil: Læs her (288 kB)