Mårhund Vestjylland

M__rhund(1)

Foreningen Mårhund Vestjylland er en frivillig forening, som har sit virke i Lemvig, Struer og Holstebro kommuner og hvis formål er:

- at fremme og koordinere arbejdet for nedbringelse af antallet af invasive rovdyr, her specifikt mårhunde og vaskebjørne, for beskyttelse af de ekstremt sårbare og beskyttelsesværdige naturområder der findes i de tre kommuner.

- at samle interesserede i og omkring et stærkt samarbejde for nedbringelse af antallet af mårhunde

- at udarbejde et godt ”start-pakke” med nødvendigt informationsmateriale, udstyr mv. til de frivillige, som ønsker at gøre en indsats omkring regulering af mårhunde

- at smidiggøre den frivillige indsats ifht. lovgivning, registrering mv. via informationsmateriale og generel støtte

- at tilbyde de frivillige oplæring og uddannelse via et tæt samarbejde med områdekoordinatorer samt arrangerer kurser, foredrag og arbejdsdage omkring reguleringsjagt på mårhunde.

- at rejse midler via diverse fonde mv. til indkøb af materiel til de frivilliges anvendelse ved reguleringsarbejdet

- at indgå samarbejde omkring levering, registrering og fordeling af bait til fangst- og baitpladser.

- at indsamle og registrere dokumentation for reguleringsarbejdet og dermed udarbejde statistisk datamateriale bl.a. for udarbejdelse af indsatsplaner for specifikke områder, som meget vigtig dokumentation ifht. samarbejde med og støtte fra kommunerne samt de virksomheder og fonde, hvorfra der søges økonomiske midler, men i særdeleshed også i forhold til et vigtigt samarbejde med Miljøstyrelsen.

- at oparbejde og bibeholde et godt og vigtigt samarbejde med Miljøstyrelsen, DOF, Dansk Jægerforbund, Dansk Naturfredningsforening mv.

Vil du vide mere, så tøv endelig ikke med at kontakt din lokale koordinator:

Lemvig: Jytte Paarup - 61547418 – jyttepaarup@goodmail.dk
Struer: Lars Vilsbøll - 30973933 – lars@kntag.dk
Holstebro: Anders E. Christensen - 40807202 - dorisoganders@gmail.com
Ulfborg-Vemb: Lars Thorsen - 51236273 - larsgthorsen@live.dk
Vinderup: Steffen Jakobsen - 60243741 - vuk_04@hotmail.com

Følg os på Facebook på Mårhund Lemvig Kommune, Mårhund Holstebro Kommune Mårhund Struer Kommune, hvor der desuden findes relevante informationer om, hvordan det er muligt at støtte foreningen med et medlemskab eller en donation.

Med venlig hilsen

Mårhund Vestjylland