MÆMA

Madm__det

Madmødet Vestjylland

Politiker-møde og Folkefest

27. maj 2021 kl. 16.00 – 20.30

Madmødet er den første og største fejring af Midt- og Vestjyllands fantastiske fødevarer. Fødevareministeren, flere borgmestre og andre politikere gør stop i Idom-Råsted, hvor MÆMA og LandsbyLaboratoriet sammen stabler et stort arrangement på benene, så vi kan vise hvilke resultater, man kan opnå i et lille landsbysamfund, når man står sammen og vil det samme. Vi skal vise alt det vi kan her ift. fødevarer, kultur, idræt og festligholdelse.

Vi håber at få alle aktørerne i MÆMA med og vi håber at kunne vise et bredt udsnit af alle de foreningsbaserede aktiviteter vi har. Derfor vil vi i den næste måneds tid kontakte en helt masse af jer.

Politikerne kommer her kl. 16-17. De skal se en masse aktiviteter, høre om vores visionsprojekt og om hvordan det er som fødevareproducent, at være en del af MÆMA.

Når vi har vinket farvel til politikerne, er det alle de lokales tur til at vandre gennem alle aktiviteterne inden der er spis sammen. Borgerforeningen laver en fest ud af resten af aftenen, som slutter så tidligt at de fleste skolebørn forhåbentlig kan være med.

          SÆT DERFOR ET STORT KRYDS I KALENDEREN DEN 27. MAJ!

Hilsen Helle Niewald

Tilknyttet fil: Madmødet
k__kkenhaven(2)

MÆMA i 2020-2021

MÆMA aktiviteterne i 2020-2021 har ikke ligget helt stille, selv om personalet i Plexus inkl. koordinatoren, har været hjemsendt i længere perioder. Vi er klar, så snart mulighederne åbner sig. Nedenfor er nævnt nogle af aktiviteterne i 2020 og 2021.

Tilknyttet fil: Læs her

Status på koordinatorstillingen

De midler vi fik fra Liv & Land og fra Trygfonden i 2019 til en deltidskoordinator ville være udløbet i december 2020, hvis ikke vi havde fået begge projekter forlænget grundet coronahjemsendelse.

Projekterne er nu forlænget, så stillingen kan bibeholdes til omkring 1. september.

Jeg glæder mig derfor til at fortsætte det spændende udviklingsarbejde sommeren over.

Mine nærmeste sparringspartnere er Jesper i Plexus, Borgerforeningen og den samlede arbejdsgruppe der står for fundraiserudvalget, MÆMA-udvalget og aktivitetsudvalget.

Tak for inspiration, kampgejst, interesse og stor arbejdsindsats til Plexus, Sven Erik Ramsgaard, Karen Margrethe Hartvigsen, Mette Vestergaard, Denis Bredal, Ole Bøndergaard, Stine Jensen, Susanne Bang og HJ Niewald.

De bedste hilsner Helle

Fundraiserudvalget

Vi har et fundraiserudvalg, der holder månedlige møder. I 2020-2021 har vi arbejdet med følgende ansøgninger:
  • EU's gastronomifond – tilskud til Politikerrundturen

  • Flygel/klaver i samarbejde med foredragsforeningen- flere steder

  • Slots- og Kulturstyrelsen: Elcykler fra (afslag)

  • Liv & Land: Udviklingsprojekt i samarbejde med Borgerforeningen og Holstebro Kommune (afslag)

  • Friluftsrådet: Fiskestænger til skole-Solkær og til brug for alle lokale

  • Realdania fonden: forlængelse af projektkoordinatorstillingen (afslag)

  • LAG-ansøgning til Goalstation (afslag)

  • Statens kunstfond – Samir projektet (afslag)

  • Vindmøllepuljen: Hjælp til grupper og borgere med ansøgning til f.eks. petanquebanen og kunstprojekt

Har du et projekt eller en aktivitet som kommer lokalområdet tilgode og som du har brug for ekstra midler til, så er du velkommen til at kontakte fundraiserudvalget.  Vi hjælper gerne med erfaringer og praktisk arbejde.

Henvendelse til Helle Niewald. Tlf. 61 71 02 67