Foredragsforening bestyrelse

Formand:
Peter Madsen
Telefon: 97 48 52 40 
E-mail: friisma@mail.dk

Kasserer:
Ole Stamp
Telefon: 97 46 13 69
E-mail: ole.stamp@privat.dk

Sekretær:
Kirsten Lauridsen
Telefon: 22330091
E-mail: lauridsen@idom-raasted.dk

P.G.
Maria Andersen
Telefon: 24228573
E-mail: kontakt@andersenoghald.dk

P.G.
Tove Jespersen
Telefon: 24268560
E-mail: tjesp@live.dk

Suppleant:
Susanne Bang
Burvej 8, Idom
7500 Holstebro
Telefon:22 43 06 40
E-mail: susanne.bang@nielsen.mail.dk

Nb!

For at rette evt. misforståelser er det sådan at:

Pris pr arrangement incl. Kaffe og brød:

Medlemmer af foreningen: 100 kr.

Ikke medlemmer: 120 kr.

Idom-Råsted | Idomlundvej, Idom | 7500 Holstebro | webmaster@idom-raasted.dk © 2019 Webdesign & CMS by MCB Denmark