Idom-Råsted Børnehus Solkær

Solkær er fra 1. august 2014 blevet en del af landsbyordningen Idom-Råsted Skole og Børnehus

Der er fælles bestyrelse og ledelse for landsbyordningen og nogle af pædagogerne arbejder både i skole og børnehus. Børnehaven og skolefritidshjemmet har til huse i lejede lokaler, der ejes af Plexus
Solkær er et af de få tilbud i Holstebro Kommune, hvor børnene kan gå fra de er 3-12 år. Forældre med flere børn i pasningstilbud kan således nøjes med at hente og bringe et sted, og har kun en institution at skulle forholde sig til.

Gode rammer for fysisk aktivitet.

Solkær holder til i lejede bygninger i idræts- og kulturcenter PLEXUS.
Solkær og PLEXUS har en aftale om, at institutionens børn må bruge hallen til leg og idræt på de tidspunkter hvor den ikke er lejet ud til skole og foreningsliv. Ordningen betyder, at børnene i Solkær har særdeles gode rammer for idræt – og på den måde bliver institutionen også en god fødekæde til idrætsaktiviteterne i Idom Råsted Idrætsforening.

I det omfang, det er muligt samarbejder Solkær og idrætsforening om at lægge idrætsaktiviteter i slutningen af Solkærs åbningstid eller i forlængelse af den, så børnene kan gå direkte fra pasning til sport og på den måde ikke skal hentes og bringes så mange gange.

Frokostordning i børnehaven.

Solkær har en forældrebetalt frokostordning, der betyder, at børnehavebørnene hver dag får frisk tilberedt mad fra PLEXUS.

Kokken i PLEXUS, Rehne Bank Jensen sørger for en varieret menu med årstidens grøntsager, og tilberedt og serveret på en måde, så børnene også får lyst til at smage og spise, det de ikke troede de kunne li’

Frokostordningen har været en stor succes og er vedtaget af Solkærs forældrebestyrelse.

Rent fysisk er Solkær indrettet med mange forskellige rum, hvor der er mulighed for forskellige aktiviteter. Der er kreative værksteder, bevægelsesrum, legerum, hyggerum, spiserum og spillerum… men der er også rum for de, der bare har brug for eller lyst til at være selv.

Forældreskabt legeplads.

Solkær har egen legeplads, der for en stor del er skabt og udviklet ved frivillig arbejdskraft af skiftende forældregrupper.

Legepladsen ligger i tilknytning til boldbaner og multibane og bålhytte…. ,som også benyttes i stor udtrækning af institutionens børn.

Endvidere har Solkær et samarbejde med spejderne i Idom-Råsted, der betyder, at man også må benytte området i og omkring Akela Hytten ved Idom Å.

Samarbejder med skolen.

Solkær og Idom Råsted Skole samarbejder om børnenes overgang fra daginstitution til skole.

Det sidste halve år inden børnene starter i skole udveksles elever, pædagoger og lærere mellem skole og børnehave, så børnene oplever en flydende overgang.

Solkær og Idom-Råsted Skole har fælles-arrangementer for børn og forældre og holder fælles samtaler med forældrene til de nye skolebørn.

Førskoletiden afsluttes med en forårsfest, hvor de nye skolebørn viser skolen frem for deres forældre.
Og i tiden op til sommerferien har børnene besøgsdage i skolefritidshjemmet, hvor de skal gå, når de begynder i skolen.
Personalet fra skolefritidshjemmet i Solkær samarbejder med lærerne på skolen om undervisningen. De medvirker til den understøttende undervisning herunder lektiecafè i de yngste klasser.

Solkær er en rummelig institution med tilbud til børn med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.
Solkær arbejder efter de samme principper om anerkendende pædagogik som Idom Råsted Skole. Herved oplever børnene kontinuitet i forventningerne til deres adfærd og at de samme grundregler er gennemgående i både Solkær og Idom Råsted Skole.

Lerrelief_2009_083

Nu kan alle finde vej til Solkær, som gemmer sig bag ved PLEXUS.

Det store lerrelief skal synliggøre, at her ligger en børneinstitution.
B_rnehus_Drone_bluevanphotovideo__2_of_2__lille

Børnehuset Solkær

Solkær ligger i dejlige omgivelser med adgang til skov, eng, hede og å
Solk_r_DSLR_bluevanphotovideo__4_of_8_

Børneintra.

Børnehaven er på Holstebro Kommunes Børneintra og kan findes på
www.holstebro.inst.dk

Solkær
Børnehuset i Idom-Råsted
Idomlundvej 23 B
7500 Holstebro
Tlf. 9611 5760 
Email: solkaer@holstebro.dk

Institutionsleder
Thomas Johansen  tlf. 30265804


Bestyrelsesformand
Karina Lund Mikkelsen tlf. 22392224

Personalet i Solkær 2016

Skolefritidshjemmet
Thomas Johansen Leder
Kirsten S. Larsen Pædagog
Birna Vang Pædagog

Børnehaven:
Hanne Vestergaard Pædagog
Merete Østergaard  Pædagog/stedfortræder
Mette Kristiansen Pædagog
Inge Nielsen Pædagog
Thomas L. Kjær Pædagogisk assistent

Støttepædagog:
Kasper L. Nielsen Pædagog

Teknisk/praktisk personale
Michael Lisbygd Pedel
Maibritt Andreasen Køkkenassisten
Kirsten Hald Lauridsen Kontorhjælp