Skolen

Idom Råsted Skole er en lokalforankret folkeskole, der ser sig selv som en aktiv medspiller i lokalsamfundet.

Skolen lægger vægt på en løbende pædagogisk udvikling samtidig med, at den holder fast i kulturbærende værdier som morgensamling med fælles morgensang.

Idom Råsted Skole lægger vægt på et solidt fagligt niveau i såvel de boglige som de praktisk musiske fag.

En del af undervisningen er tilrettelagt i halvårsskemaer. Det betyder, at en klasse eksempelvis har naturvidenskabelige fag med dobbelt timetal det ene år og humanistiske fag med dobbelt timetal det andet år.

Den organisering er med til at sikre, at undervisningen i meget stort omfang kan varetages af linjefagsuddannede lærere.

PALS-skole

Idom-Råsted Skole er en af de 11 skoler i Holstebro Kommune, der arbejder med PALS.

PALS er en udviklingsmodel, som står for Positiv Adfærd i Læring og Samspil.

At være PALS-skole betyder, at alle på skolen har fokus på den positiv adfærd.

Al erfaring viser, at den adfærd, man giver opmærksomhed, får man mere af.

PALS forebygger og reducerer problemadfærd hos skolebørn. Fra Norge, Island og USA ved man, at det virker.
Idom-Råsted Skole har været pilot-skole på projektet i Holstebro Kommune og kører nu med PALS på fjerde år.

Pædagogikken

Idom Råsted Skole udvikler løbende pædagogikken, så den tager udgangspunkt i børnenes forskellige måde at lære på. Det er vigtigt for skolen at give børnene lyst til at lære og at udvikle elevernes medansvar for egen læring.

Undervisningen evalueres løbende, bl.a. gennem elevsamtaler.

Idom Råsted Skole har igennem flere år givet rum til vanskeligt stillede børn, som er bosiddende uden for skolens distrikt.
Det har været positivt for alle parter.

Optagelsen sker efter en konkret vurdering og i samarbejde med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).
Idom-Råsted Skole lægger vægt på at udvikle elevernes samarbejdsevne og styrke deres sociale kompetencer.

Indsatsområder 2012

Idom-Råsted Skoles aktuelle indsatsområder i 2012 er følgende:
PALS – Positiv Adfærd i Læring og Samspil
Tidlig sprogstart – engelsk fra O. klasse
Evaluering
Fokus på læsning
JPCK (Junior PC kørekort)

Skoledagen starter med morgensang kl. 8.05

Der undervises i 45 min. lektioner.
Kl. 9:40-9:55 er der frugtpause.
Kl. 11:30-12:00 er der spisepause.

Madordning

I samarbejder med PLEXUS er der etableret en madordning, som betyder at eleverne kan købe varmt mad.
De yngste børn spiser på skolen.

De ældste klasser spiser i lokaler i PLEXUS, hvor maden serveres af frivillige ældre fra lokalområdet.

Idom-Råsteds ældre er i øvrigt velkommen til at spise sammen med børnene for et beskedent beløb.

Skolemenuen sammensættes af PLEXUS kok, Rehne Bank Jensen, der sammensætter en madplan, der både indeholder noget nyt, noget genkendeligt… og noget fra børnenes ønskeliste.

Skolemaden har været en øjenåbner for mange børn. De har lært at spise noget, som de slet ikke kunne forestille sig, de kunne li'.

Idom Råsted Skole har endvidere fokus på trafiksikkerhed. Der er således etableret skolepatrulje ved fodgængerfeltet mellem P-pladsen og skolen.

Du kan læse mere på Idom-Råsted Skoles egen hjemmeside Her: www.idomraastedskole.dk
skole(1)

Om Idom-Råsted skole

Idom-Råsted Skole har ca. 140 elever, 8 klasser (Bh - 7. kl.), 10 lærere.

Skolen er en lokalforankret folkeskole med kulturcenterfunktioner.

Skolen har et tæt samarbejde med den aldersintegrerede dagsinstitution "Solkær".

Skolen er beliggende i Idom, et mindre lokalsamfund ca. 10 km. fra Holstebro.


Lokalsamfundet Idom-Råsted rummer foruden skole og daginstitutioner, danmarks bedste golfbane (2008) og en fantastisk natur, også PLEXUS Idom-Råsted - et Idræts- og Kulturcenter - med idrætshal, motionscenter, fest- og konferencelokaler samt nærbutik. Idom-Råsted er også kendetegnet ved et godt sammenhold og et rigt foreningsliv. Du kan læse meget mere om lokalområdet her: Egnsinfo


Idomlundvej 27, Idom
7500 Holstebro
Tlf.: 9611 5750
Fax: 9611 5752
Email: idom-raasted.skole@holstebro.dk

Hjemmeside: www.idomraastedskole.dk

Skoleleder:
 Morten Mikkelsen

Skolebestyrelsesformand:
Karina Lund Mikkelsen
 Tlf. 2944 8264

Sekretær:
Kirsten Lauridsen

Teknisk serviceleder:
Michael Lisbygd


skolelogo(1)

Skolens logo

Idom_Skole_DSLR_bluevanphotovideo__66_of_70__lille

Skolegården