IRIF aktuelt

Kontingenter til Idrætsforeningen i coronatiden

Ingen af os har ønsket en pause og de fleste af os har savnet at være sammen og at være fysisk aktive.

Men idrætsforeningen har stadig faste udgifter til bl.a. halleje, medlemsskaber af idrætsorganisationer og udstyr der bruges i hele sæsonen.

Vi håber derfor på alles forståelse for, at vi fastholder kontingentbetalingen på trods af denne ufrivillige pause fra sport og motion.

Holstebro Kommune har besluttet at fastholde alle tilskud til idrætsforeninger og selvejende idrætshaller i perioden, hvor Corona-krisen har lukket foreninger og faciliteter. Men det tilbud gælder kun under forudsætning af, at vi også fastholder vores opkrævning af kontingenter.

Det betyder at udbetaling af lokale- og medlemstilskud fastholdes, selvom hal og fitness har været lukket. Herved sikres det at både hallen og idrætsforeningen har sikret sin grundfinansiering.

 

Kommunen fastholder sit tilskud under forudsætning af at:

  • Foreningerne fastholder at medlemmerne betaler kontingent. Det vil sige, at foreningerne heller ikke skal refundere allerede indbetalte kontingenter som følge af nedlukningen.
  • Idrætshallerne fastfryser bookingerne og opkræver betaling for de sæsonbookinger, der var booket før krisen indfandt sig.
  • Foreningerne betaler for de bookinger, der var booket før krisen.

Det vil sige, at når Holstebro Kommune fastholder tilskud under perioden, så forudsætter det, at vi gør det samme, som vi plejer at gøre.

Og mister vi tilskuddene fra kommunen risikerer vi at måtte lukke for nogle aktiviteter.

 

Vi glæder os til at komme i gang igen!

Mange sportslige hilsner

Idrætsforeningen

Minister-rokade i vores lokale ”ministerium for Idræt og motion”

Ny formand for hovedbestyrelsen

Idrætsforeningen skifter formand. Det bliver den hidtidige næstformand Helle Madsen der nu overtager posten efter Helle Niewald. Helle M. har i mange år også været formand i håndboldafdelingen og lagt et kæmpe arbejde der. Stor TAK for det! Vi er i hovedbestyrelsen rigtigt glade for vores nye formand! Og håndbold har fundet en afløser for Helle M. Ny formand er Mette Armose Madsen. Velkommen til Mette.

 

Ny kasserer i hovedbestyrelsen

Ole Toft har i mange år været kasserer i hovedbestyrelsen. Han var på valg i år og ønskede ikke genvalg. Den post overtages nu af Henriette Kappel. Henriette kommer fra kassererposten i gymnastik. Tak for den store indsats her! Louiza Bøggild Rasmussen. Velkommen til dig!

 

Ny kasserer i IRIFs støtteforening

Per Lauridsen har haft kassererposten i støtteforeningen siden den blev stiftet. Stor tak for den indsats! Den post overtager Ole Toft nu.

 

Du kan læse mere om IRIF og se hvem der sidder i afdelingsbestyrelserne for de enkelte udvalg på Idom-Råsteds hjemmeside.