Borgerforening bestyrelse

Medlemmer i bestyrelsen efter generalforsamlingen

Formand:

Dennis Mølgård Thiesen
Kofeltvej 14, Idom
7500 Holstebro 
Telefon:29 46 63 24
E-mail: dennisthiesen@ymail.com  

Næstformand:

Verner Mortensen
Kofeltvej 129, Idom
7500 Holstebro
Telefon: 23 39 36 88
E-mail: verner.mortensen@gmail.com  

Kasserer:

Jeppe Baandrup Toft
 Idom Åvej 6, Idom
7500 Holstebro
Telefon: 4174 4044
E-mail: jeppe1985@hotmail.com  

Sekretær:

Susanne Bang Nielsen
 Idom Åvej 8, Idom
7500 Holstebro
Telefon: 22 43 06 40
E-mail: susanne.bang@live.com  

Sekretær suppleant:

Birgit Stjernholm Andersen
Blæsbjergvej 5, Råsted
7500 Holstebro
Telefon: 24 67 42 72
E-mail: jbs.andersen@altiboxmail.dk

Menige medlemmer

Henrik Bækstrøm
Hestbjergvej 17
7500 Holstebro
Telefon 51 17 82 54
E-mail: jan-verner@hotmail.com   

Heidi Blindkilde
Høgsbjergvej 8, Idom
7500 Holstebro
Telefon: 21232363
E-mail: heidi_2010@yahoo.dk  

Ann-Sofie Hermansen
Ormstrupvej 7, Idom
7500 Holstebro 
Telefon: 21 23 23 63
E-mail: ash@sbk.dk  

Suppleant

Vakant

 

Revisorer:

Kirsten Kjeldal

Revisorsuppleant:

Ole Toft

Omdeling af Kontakt

Bjarne Hjalager
Burvej 1, Idom
7500 Holstebro
Telefon: 27 63 53 55