Venstre Vælgerforening

Idom-Råsted Venstre Vælgerforening

Idom-Råsted Venstre Vælgerforening er en lokal forankret forening, der med udgangspunkt i liberale værdier har som sit primære formål at deltage i de demokratiske beslutningsprocesser til gavn for borgere i Holstebro Kommune i almindelighed og lokalsamfundet Idom-Råsted i særdeleshed. Idom-Råsted Venstre opstiller en lokal-forankret kandidat til byrådsvalget hvert fjerde år. Som medlem af foreningen kan man blive opstillet og/eller have indflydelse på hvem der bliver opstillet. Foreningen er repræsenteret i bestyrelsen for Venstre i Holstebro Kommune.

Underpunkter

 

Bestyrelse

Bestyrelsen består pr. 1.marts  2018  af følgende.
 
Formand 
Sven Erik Ramsgaard
Burlundvej 6, Idom.
Telefon 61544182
Mail: sven.erik.ramsgaard@gmail.com
 
Næstformand 
Susanne Bang Nielsen
Burvej 8, Idom
Mobil: 22430640
Mail: Susanne.bang@live.com
 
Sekretær 
Ann Vestergaard Holm.
Estrupvej 44, Idom.
Telefon: 97 48 53 43
Mail: annvestergaard@gmail.com
 
Kasserer 
Vagn Olesen.
Estrupvej 42 A, Idom.
Telefon 97 48 50 31 og 40315031
Mail: hsolesen@hotmail.com
 
Torben Langer
Ringkøbingvej 2B, Idom
Mobil: 20166126
Mail: ktlanger@altiboxmail.dk

 

Aktuelt

Medlemstallet næsten status quo

Venstre Idom-Råsted kan glæde sig over et stabilt medlemstal i en tid, hvor de politiske foreninger generelt oplever, at det er svært at få medlemmer.  Primo 2018  har foreningen 45 medlemmer. 16 af medlemmerne deltog i generalforsamlingen 26. februar, hvor Torben Langer og Susanne Bang Nielsen  blev genvalgt til bestyrelsen
Kontingentet  i 2018 er 275 kr.

Fremtiden til debat

Efter indstilling fra bestyrelsen var foreningens fremtid til debat på generalforsamlingen.

I bestyrelsen indstilling hed det: Vi har evalueret valget til byrådet i 2017 og konstateret, at vi på trods af et godt valg til Annemette Grønbæk Andersen for tredje gang i træk, ikke har fået vores kandidat valgt. Vi synes, derfor tiden er inde til at diskutere, om det lokalområde, vi dækker, er for lille til at, vi kan gøre os forhåbninger om, at det kan lykkes. Vi vil derfor lægge op til en debat om en eventuel fusion med en nabo-forening. Der er god tid til det næste byrådsvalg, så der vil ikke på generalforsamlingen skulle stemmes om en sammenlægning, men afhængig af, hvad drøftelserne munder ud i, kan forslaget komme på dagsordenen i 2019.

Generalforsamlingen udtrykte enighed med bestyrelsens betragtninger. Der vil konkret blive arbejdet på en sammenlægning med Venstre Vest, der dækker områderne Ulfborg, Staby, Husby, Sdr.Nissum, Thorsminde.  Et forslag om at fusionere med Venstre Vest vil derfor være et punkt på dagsordenen på generalforsamlingen i 2019

 

Formandens beretning for 2018 vedhæftet

 

Tilknyttet fil:
Formandens beretning 2018 (84 kB)
Idom-Råsted | Idomlundvej, Idom | 7500 Holstebro | webmaster@idom-raasted.dk © 2019 Webdesign & CMS by MCB Denmark