Venstre Vælgerforening

Idom-Råsted Venstre Vælgerforening

Idom-Råsted Venstre Vælgerforening er en lokal forankret forening, der med udgangspunkt i liberale værdier har som sit primære formål at deltage i de demokratiske beslutningsprocesser til gavn for borgere i Holstebro Kommune i almindelighed og lokalsamfundet Idom-Råsted i særdeleshed. Idom-Råsted Venstre opstiller en lokal-forankret kandidat til byrådsvalget hvert fjerde år. Som medlem af foreningen kan man blive opstillet og/eller have indflydelse på hvem der bliver opstillet. Foreningen er repræsenteret i bestyrelsen for Venstre i Holstebro Kommune.

Underpunkter

 

Bestyrelse

 

Bestyrelsen består pr.20. februar  2017  af følgende.
 
Formand 
Sven Erik Ramsgaard
Burvej 20, Idom.
Telefon 61544182

Mail: sven.erik.ramsgaard@gmail.com 

Næstformand 
Susanne Bang Nielsen
Burvej 8, Idom
Mobil: 22430640
Mail: Susanne.bang@live.com 

Sekretær 
Ann Vestergaard Holm.
Estrupvej 44, Idom.
Telefon: 97 48 53 43
Mail: annvestergaard@gmail.com 

Kasserer 
Vagn Olesen.
Estrupvej 42 A, Idom.
Telefon 97 48 50 31 og 40315031
Mail: hsolesen@hotmail.com 

Torben Langer
Ringkøbingvej 2B, Idom
Mobil: 20166126
Mail: ktlanger@altiboxmail.dk 

Aktuelt

Medlemstallet næsten status quo

Venstre Idom-Råsted kan glæde sig over et stabilt medlemstal i en tid, hvor de politiske foreninger generelt oplever, at det er svært at få medlemmer.  Primo 2017 har foreningen 47 medlemmer. 20 af medlemmerne deltog i generalforsamlingen 20. februar, hvor Ann Vestergaard Holm, Vagn Olesen og Sven Erik Ramsgaard blev genvalgt til bestyrelsen
Kontingentet i 2017 er 275 kr.

Formandens beretning for 2017 vedhæftet

Tilknyttet fil:
Formandens beretning 2017 (82 KB)

Ny byrådskandidat

Anne Mette Grønbæk Andersen er ny byrådskandidat for Idom-Råsted Venstre til valget i november. Anne Mette blev på generalforsamlingen foreslået af bestyrelsen, og hun blev valgt uden modkandidat og med applaus fra forsamlingen

Annemette er 34 år. Hun har boet på Lystlundvej1 sammen med sin mand Jess i 6 år. De har to piger på 3 og  6 år. Annemette er ekspeditionsleder i en virksomhed i Herning, der sælger veterinærmedicin. Jess har malerfirmaet Andersen i Holstebro.

Annemette sidder i fællesbestyrelsen for Solkær og skolen, og har været meget aktiv i forhandlingerne med Holstebro Kommune om at få oprettet et vuggestueafsnit i Solkær, så pasningsbehovet, der heldigvis er stigende i Idom-Råsted, kan klares lokalt i fællesskab af dagplejere  og vuggestue i Solkær.

Fritiden bruger hun meget på heste.

Idom-Råsted | Idomlundvej, Idom | 7500 Holstebro | webmaster@idom-raasted.dk © 2018 Webdesign & CMS by MCB Denmark