Dagpleje

Dagpleje_DSLR_bluevanphotovideo__7_of_10__lille
I Idom-Råsted bliver de mindste børn tilbudt pasning i den kommunale dagpleje.
I øjeblikket er der seks dagplejere i nærområdet.

Dagplejerne mødes regelmæssigt med hinanden og bruger faciliteterne i og omkring Solkær, PLEXUS og Idom Råsted Skole. På den måde lærer alle områdets børn hinanden at kende, og de er allerede godt kendt på stedet, når de starter i børnehaven i Solkær.

Områdets dagplejere lægger vægt på at have en aktiv hverdag sammen med børnene.
Mange af områdets landmænd tager gerne mod besøg, og for børnene er det sjovt og lærerigt at opleve husdyrene på tæt hold.

Dagplejerne prioriterer udelivet højt og især i sommerhalvåret smører de ofte en madpakke og tager på tur i nærområdets mange skove sammen med børnene.
Derudover er der en række faste aktiviteter.

I vinterhalvåret samles børnene i Solkær til musikalsk legestue under ledelse af en musikpædagog. Det er noget selv de allermindste børn er meget glade for..

Tæt samarbejde

Dagplejen er en del af det tætte samarbejde i Idom-Råsted.
På Idom-Råsted skole låner de gymnastiksalen, hvor børnene laver en masse fysisk aktivitet og synger de sange, de har lært i musikalsk legestue.

I Solkær låner dagplejen et lokale, hvor de hver 14. dag holder legestue.
På den måde kommer børnene også til at kende de lokaler og de voksne, som de senere møder, når de skal i børnehave.
Om sommeren holder dagplejerne heldagslegestue, hvor alle børn og voksne leger sammen og laver mad sammen - en rigtig hyggelig dag, hvor alle børn og voksne lærer hinanden at kende og derfor også gør det lettere, når områdets dagplejere har hinandens børn i gæstedagpleje.

Den anden onsdag i maj hvert år er ”Dagplejens dag” i Holstebro Kommune.
Den dag klæder børn og voksne sig ud og går sammen rundt i Idom-Råsted for at synliggøre den store indsats, som gøres i dagplejen.