Borgerforening udvalg og arbejdsgrupper

Idom-Råsted Borgerforening

nedsætter fra tid til anden nogle udvalg og arbejdsgrupper til at løse konkrete opgaver. Her på siden vil du finde en oversigt over, hvilke udvalg og arbejdsgrupper der i øjeblikket er aktive, hvem der er medlem, kontaktpersoner, samt hvilke opgaver der arbejdes med. Har du forslag bemærkninger eller iøvrigt oplysninger du mener kan fremme projekterne, vil udvalgene meget gerne høre fra dig.

Med venlig hilsen
Idom-Råsted Borgerforening
Dagpleje_DSLR_bluevanphotovideo__1_of_10_

Skovgruppen

En gruppe borgere i Idom har påtaget sig den store opgave at renovere byskoven på Kofeltvej. Væltede træer er fjernet, stier ryddet,  der er lagt flis på stierne så de igen er farbare og plantet en lille lund af frugttræer og –buske i den centrale lysning. Et stort arbejde, som vi alle kan være taknemmelige for, de orkede udføre. De har fået hjælp af lokale entreprenører samt Holstebro Kommune, der har sponseret træer mm.


Lørdag d. 6. juni 2015 blev by-skoven i Idom genindviet. Over 70 mennesker mødte op, for at se alt det, der det seneste år er blevet lavet i skoven. Borgerforeningen serverede pølser m. brød, øl og vand til alle der havde lyst.


Ved indvielsen blev der rettet en stor tak til alle, der har bidraget i processen, og alle blev opfordret til at passe godt på skoven. Efterfølgende har skovudvalget forskønnet by-skoven med legeredskaber i træ og vedligeholdt området, noget også dagplejebørnene nyder godt af. De vil også i fremtiden påtaget sig at holde arealerne på alle borgeres vegne.