Skole - børn & unge

IMG_1667

Idom-Råsted er et godt lokalsamfund at være barn i.

Vi har fine faciliteter, der er fysisk tæt forbundet. Institutioner og frivillige foreninger, der er bevidste om værdien af at samarbejde og bruge hinanden.

De mindste børn passes af områdets kommunale Dagplejere .

Fra 3-12 år er der pasningstilbud for børnene i daginstitutionen Solkær, der fysisk er en integreret del af Idræts-og kulturcentret PLEXUS Idom-Råsted.

Lige ved siden af ligger Idom-Råsted Skole, hvor børnene går til og med 7. klasse.

Institutionerne har et tæt samarbejde med det frivillige foreningsliv, der har gjort, at næsten alle områdets børn går til sport, spejder eller ungdomsklub.

Idræts-og kulturcentret PLEXUS Idom-Råsted har et tæt samarbejde med Idom-Råsted Idrætsforening , der betyder, at ledig tid i hallen kan bruges af områdets børn til fri leg og idræt.

PLEXUS har en stor skare af frivillige hjælpere, som er en medvirkende årsag til, at huset kan tilbyde et dagligt sundt frokost-måltid til børn i Solkær og Idom-Råsted Skole…. for små penge.

Velfungerende institutioner og et godt foreningsliv er hinandens forudsætninger.

Idom-Råsted er et lokalsamfund, hvor vi tilstræber, at der er plads og udfoldelsesmuligheder til alle børn og unge, og hvor alle børn bliver passet på… også når de ikke bliver kigget på.
skole(2)

Idom-Råsted: Et godt sted at vokse op!


Børn og unge der det vigtigste vi har, og i Idom-Råsted forsøger vi at give alle de bedste muligheder for en spændende og indholdsrig opvækst.

Idom-Råsted Modellen.

Er et unikt samarbejde mellem dagplejere, børnehave, skole, fritidshjem og idrætsforening.

Dagplejebørnene kommer både i daginstitutionen Solkær og på Idom-Råsted skole hver uge i forbindelse med f. eks. musikalsk legestue. Pædagoger og lærere fra Solkær og Idom-Råsted Skole samarbejder om skolestart, således børnene føler sig hjemme på skolen fra første dag. Og efter skoletid vender børnene tilbage til Solkær, hvor der er SFO.

På denne måde oplever børnene en hverdag med sammenhæng, hvor børnehave, skole og fritidsordning er en samlet enhed, beliggende tæt på hinanden, også fysisk. Den privatejede puljeinstitution Solkær er bygget sammen med kultur- og idrætscenteret PLEXUS Idom-Råsted, således børnene dagen igennem har adgang til udendørs idrætsfaciliteter samt den store sportshal.

Den fysiske nærhed mellem Solkær, Idom-Råsted Skole, PLEXUS Idom-Råsted og sportspladsen giver samtidigt en unik mulighed for Idom-Råsted Idrætsforening til at afvikle så mange idrætstilbud som muligt i eftermiddagstimerne, således børnene har været til f. eks. håndbold, fodbold eller gymnastik inden de hentes af forældrene efter arbejdstid. Det giver tid til børnefamilierne, noget alle sætter pris på.

På Solkærs og Idom-Råsted skoles hjemmeside kan man læse mere om de to institutioner, og hjemmesiden bliver løbende opdateret med spændende læsning om det enestående samarbejde mellem dagplejere, institutioner, og idrætsforeningen, en del af det vi stolt kalder Idom-Råsted Modellen.