Borgerforening

P1000177(1)

Idom

Idom og Råsted sogne havde indtil marts 2010 hver sin borgerforening. Borgerforeningerne arbejdede tæt sammen om arrangementer og forskellige projekter til gavn for borgerne i de to sogne.

P1000232

Råsted

Et væsentligt bidrag til sammenholdet og de opnåede resultater, er at markedsføringen af de to sogne sker samlet som Idom-Råsted.

Derfor vedtog borgerne i Idom og Råsted i 2010 at sammenlægge de to foreninger Idom Borgerforening og Råsted Borgerforening til Idom-Råsted Borgerforening.

Hvis formål er:

At virke for Idom`s og Råsted`s beboere ved at igangsætte og repræsentere aktiviteter af fælles interesse – udadtil ved at være i kontakt med relevante myndigheder. Den skal arbejde for alt, der kan medvirke til at udvikle området, samt fastholde og udbygge sammenholdet blandt beboerne. Foreningen kan indgå i sammenslutninger af beslægtede foreninger og organisationer.