Idom-Råsted pensionistklub

Hent program for efterår og vinter 2021 -22 her
Tilknyttet fil: Hent programmet her
Klubben er startet i 1972 under Holstebro kommune, med tilknytning til samme. den er for alle pensionister og efterlønsmodtagere, og har til formål at styrke det sociale netværk i området.

Klubben har en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen på generalforsamling i marts måned.

Der er ingen kontingent, men vi får (ind til videre) et mindre beløb fra Holstebro kommune.

Vi mødes ca. hver anden torsdag fra september til april.

Alle pensionister og efterlønsmodtagere er velkomne!
Ved behov for kørsel, kan der ringes til 97485138.
Venlig hilsen Bestyrelsen

Kontakter til Holstebro kommune:


Områdekontoret distrikt Sønderland: tlf. 96117950

Høreomsorgsassistenterne: tlf. 96117984

Hjemmebesøg Jane Rasmussen tlf. 96114880
Træffetid: mandag til torsdag
mellem 8 og 9.