PLEXUS Idom-Råsted

Plexus_Drone_bluevanphotovideo__10_of_15__lille

klik her for at komme til PLEXUS' egen hjemmeside www.plexus-ir.dk

Kultur-, fritids- og idrætscenter med selskabslokaler, møde-, kursus- og konferencefaciliteter samt et køkken med nenuer i særklasse.

Mad ud af huset - det er også PLEXUS
Desuden kan du opleve arrangementer af høj kvalitet indenfor blandt andet foredrag og musik.

Vi glæder os til at give dig et godt tilbud, samt fortælle om de mange muligheder der er i PLEXUS Idom-Råsted.
Plexus_indvielse_001__35_1

Leje af idrætshallen

Hallen kan lejes på timebasis eller i kombination med selskabslokalerne.

Kontakt:
Centerlederen
Telefon: 96 10 60 90
Email: plexus@idom-raasted.dk
Plexus_Drone_bluevanphotovideo__13_of_15__lille
PLEXUS Idom-Råsted
Idomlundvej 23 A, Idom
7500 Holstebro
Telefon: 96 10 60 90
E-mail: plexus@idom-raasted.dk
Plexus_indvielse_001__56_1
PLEXUS Idom-Råsted er Idom og Råsteds samlingspunkt – et kultur-, fritids- og idrætscenter, der danner rammen om det aktive landsbyliv i Idom-Råsted området.

PLEXUS er en ny måde at tænke og organisere landsbyliv på

På baggrund af flere afholdte borgermøder var der stor opbakning til at udbygge Idom Råsted Hallen til et fælles kraftcenter med henblik på at forene de to landsbyers eksisterende faciliteter ét sted. Det primære formål med projektet har været at tilvejebringe attraktive fysiske rammer, der giver mulighed for en professionel drift og for et styrket netværk - uanset om ærindet er børnepasning, privat fest, foreningsidræt, personlig træning, lokalrevy eller to liter mælk, så mødes man i PLEXUS. Selvom man ikke lige har et formelt ærinde … så kigger man måske forbi alligevel!

Medindflydelse og nærdemokrati
Borgerne fremsatte ønsker, ideer og forventninger til hvad PLEXUS skal indeholde. På baggrund af idémøder blev der nedsat forskellige arbejdsgrupper som forum for kreativitet og lokalt engagement til at nytænke og udvikle tiltag til gavn for alle borgere.
f_llesspisning11

PLEXUS et mødested og værested for yngre og ældre.

Der er skabt et mødested, som giver mulighed for engagement, mening og fællesskab for hele lokalsamfundet.
f_llesspisning2
Det er således muligt for familien at engagere sig i forskellige idrætslige og ikke-idrætslige aktiviteter samtidigt.
IMG_29761
Traditionelle idrætsaktiviteter
S_ren_Gade_PLEXUS1
og kulturelle arrangementer kan foregå samtidigt og uforstyrret af hinanden.
tv_stuen(1)1
I PLEXUS er der plads for ældre til relativt rolige aktiviteter samtidigt med, at stedet også appellerer til de unge som et naturligt mødested.
CIMG23251

Beskrivelse af PLEXUS

PLEXUS rummer det hele: en aldersintegreret daginstitution med børnehave og fritidshjem, en nærbutik, sportsfaciliteter, fitnesscenter, café, festsale til privatfester, foredrag, konferencer, koncerter, teater mv. Det hele samlet under et tag i et lyst og venligt miljø.

Den daglige ledelse
PLEXUS ledes af en centerleder, der varetager den daglige drift. Centerlederen indgår i et tæt samarbejde med forretningsudvalget om centrets generelle udvikling.

Betydningen af PLEXUS

Det latinske udtryk at plectere betyder at flette, og ordet Plexus er et bundt af nerver eller blodårer.
Plexus betyder altså alt det, der er ambitionen med udbygningen af Idom-Råsted Hallen. At være områdets nervecenter og knudepunkt.
Stedet, hvor man kommer, når man skal noget.
Stedet, som man kigger forbi – bare for at se, hvad der sker.

PLEXUS_logo1

PLEXUS logo

Vores logo skal ses som to symboler, der krydser hinanden, mødes og sammen danner noget stort.

Et stærkt symbol på Idom-Råsteds nye samlingspunkt.

Et stærkt symbol på samarbejdet mellem Idom og Råsted.

Figurens form er dynamisk – rund og venlig.
De to dele, der arbejder sammen, indikerer ildsjæle.
plexus_logo_p__bygning1
De rummelige, bløde former, som omslutter noget fælles,
indikerer sammenfletning,
som er det PLEXUS betyder.

klik her for at komme til PLEXUS' egen hjemmeside www.plexus-ir.dk

Natursti_PLEXUS___Akela_hytten(1)

Natur- og motionssti fra PLEXUS til Akela-hytten