Menighedsråd

Formand

Kim C. Thomsen

Kofeltvej 4, Idom

7500 Holstebro

2623 2687

kirke@kct.dk

 

Næstformand

Inge-Lise Smedsgaard Troelsen

Estrupvej 48, Idom

7500 Holstebro

2366 9983

smedsgaard@idom-raasted.dk

 

Kasserer og kirkeværge for Idom Kirke

Kirsten Marie Almholdt

Burvej 1, Idom

7500 Holstebro

2283 7051

kirsten@jgdb.dk

 

Kontaktperson og kirkeværge for Råsted Kirke

Kathrine Fonager Andersen

Nymøllevej 4, Råsted

7500 Holstebro

9748 5285 / 5057 7670

t.fonager@mail.dk

 

Sekretær

Anne-Mette Svarre Byrialsen

Ringkøbingvej 21, Idom

7500 Holstebro

2047 8893

amsbyr@gmail.com

 

Menigt medlem

Susanne Marie Olsen

Nymøllevej 1, Råsted

7500 Holstebro

9748 5014 / 6126 5014

susannemarieolsen@hotmail.com

 

Sognepræst (kirkebogsfører)

Rasmus Valentin Christensen

Idom Kirkevej 55, Idom

7500 Holstebro

9748 5024 / 2635 5024

rvc@km.dk

Idom-Råsted | Idomlundvej, Idom | 7500 Holstebro | webmaster@idom-raasted.dk © 2019 Webdesign & CMS by MCB Denmark