Repræsentantskabet for PLEXUS Idom-Råsted indkalder de delegerede til møde i Plexus d. 19/3 2019 kl. 19.00.

 

Dagsorden:

 

1.        at Forretningsudvalget har fundet en økonomisk løsning, hvor dele kræver repræsentantskabets godkendelse, jf. vedtægterne § 8, stk. 4 om køb og salg af fast ejendom, pantsætning og byggeudvidelser. (Dette punkt kræver almindelig flertal)

 

2.        at Forretningsudvalget foreslår helt nye vedtægter, hvor man overgår til direkte medlemsdemokrati. (Dette punkt kræver, at 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne stemmer herfor på to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder – dvs. 14 medlemmer – Andet møde kan være i forbindelse med årsmødet).

 

Med venligt hilsen

Anne-Sofie Hermansen, formand.

Idom-Råsted | Idomlundvej, Idom | 7500 Holstebro | webmaster@idom-raasted.dk © 2019 Webdesign & CMS by MCB Denmark