En kunstner er flyttet til byen

og vi forsøger at finde midler

til et kunstværk, som skal illustrere fælles-skaber-kulturen i Idom-Råsted.

Kunstværket skal være en hyldest til fællesskabet. Det skal vise, at vi er forskellige. Det skal illustrere mangfoldigheden. Det skal understrege livskraften og kontinuiteten i lokalsamfundet.  At ”slægt følger slægters gang”. Og det skal portrættere borgere anno 2020.

Kunstværket skal vise 30 ansigter af lokale borgere, børn, voksne, gamle som på hver sin måde fortæller noget om lokalsamfundet og de mennesker, der binder det sammen. Det skal vise den mangfoldighed og forskellighed, som skaber et kreativt og udviklende lokalsamfund og som binder lokalsamfundet sammen.

Men ansigterne skal også afspejle, de historier, de udtryk og nuancer, som en nylig tilflyttet borger med en anden etnisk og kulturel baggrund får øje på i lokalsamfundet.

Kunstværket skal bestå af 30 enkelt-billeder på 30 x 40 cm, som sat sammen bliver til et kunstværk på 90 cm x 400 cm. 10 billeder af børn, 10 billeder af voksne, 10 billeder af ældre, som både viser og fortæller historien om det enkelte menneske og som, placeret i en helhed med de øvrige træsnit, fortæller historien om det fællesskab, som det enkelte menneske er en del af. Ansigterne skal således afspejle forskelligheden i lokalsamfundet – ikke kun i alder og køn, men også i erhverv, kultur, livsanskuelse.