Idom-Råsted Foredragsforening

Onsdag d. 16. september 2020 i Plexus: kommer Eva Yde og fortæller om livet med kronisk sygdom. Hun blev i 2009 ramt af ”generaliseret dystoni”, en neurologisk lidelse som giver overspændte muskler, ufrivillige bevægelser og lange krampeanfald, og var meget handicappet heraf.

I 2014 fik hun indopereret to elektroder i hjernen, som med konstant strøm via en neurostimulator, indsat under huden ved kravebenet, dæmper symptomerne en del, - så meget, at hun nu kan gå igen.

Eva insisterer på, at have så høj en livskvalitet, som muligt, på trods af daglige smerter og en uregerlig krop.

Dette opnår hun bl.a. ved at kystvandre.

Kom og hør denne beretning om, hvordan hele familien påvirkes, når sygdom rammer, men i særdeleshed om, hvordan man kan lykkes med at være et glad menneske!

Foredraget er krydret med fotos fra Eva´s mange kystvandringer.

Husk tilmelding senest 2 dage før afholdelse af arrangementer til:

Tove Jespersen: Mobil 24268560 – e-mail: tjesp@live.dk – el. sms

Peter Madsen: mobil 21483226 – e-mail: friisma@mail.dk – el. sms

Venlig hilsen

Idom/Råsted foredragsforening