Dele køkkenhaven

I skrivende stund har en isnende kold østenvind blæst foråret omkuld, men det skulle være ganske vist: Det er på vej. Og dermed er vi også klar til en ny sæson i dele køkkenhaven på Burlundvej 6.

I fjor var 13 husstande med i projektet, men arealet kan godt bære, at lidt flere kommer med.

Interesserede kan derfor melde sig på mail: sven.erik.ramsgaard@gmail.com eller tlf 24984018.

I 2021 kan vi maksimalt være 18-20 husstande i dele køkkenhaven, og nye deltagere kommer med efter først-til-mølle-princippet.

De vigtigste principper i dele-køkkenhaven ser således ud:

  1. Vi deles om omkostningerne. Forvent max 250 kr pr. husstand.

  2. Der indkaldes til arbejdsdag i køkkenhaven efter behov, i forårssæsonen ca. en gang om ugen i 1-1,5 time.

  3. Man kommer, når man kan..... det er fint, hvis vi er 5-7 deltagere pr. gang.

  4. Man høster i haven til eget forbrug – nogle mere end andre. Vi går ikke op i millimeter-retfærdighed.

  5. En VIGTIG del af konceptet er også, at vi drikker en øl/sodavand sammen, når arbejdsdagen er slut.

  6. Det kræver ingen forhåndsviden om køkkenhave-drift at deltage. Kun lyst til at være med.