Sponsorer

Fælles sponsorkoncept for foreningslivet i Idom-Råsted

De frivillige foreninger og PLEXUS Idom-Råsted er gået sammen om et fælles sponsor-koncept, som gør det mere attraktivt og overskueligt at være sponsor i lokalområdet.

Det nye sponsorkoncept betyder, at vi kan tilbyde vore sponsorer en række attraktive modydelser

Sponsor-aftalerne sælges som hidtil af frivillige fra foreningslivet.

Alle sponsorindtægter forvaltes af et sponsorudvalg, som fordeler midlerne til foreninger og institutioner efter en fordelingsnøgle, så der også fremover er mulighed for at opretholde et højt aktivitetsniveau i alle foreninger og institutioner i Idom-Råsted.

Interesserede sponsorer kan henvende sig til Plexus Idom-Råsted på mail:

plexus@idom-raasted.dk eller tlf 96106090

Med venlig hilsen
 
PLEXUS Idom-Råsted

Støt vore Sponsorer - De støtter et aktivt foreningsliv i Idom-Råsted