Visionsplan

Vionsbillede_2019
Tilknyttet fil: Læs hele visionsplanen 2019 her
Vionsbillede

Baggrund for

Visionsplan

Idom-Råsteds fik i samarbejde med daværende LAG Holstebro og Holstebro Kommune i 2008 udarbejdet områdets første Visionsplan. En Visionsplan som kom til at indeholde store og flotte ideer og planer. Borgerne i Idom-Råsted har siden haft meget travlt, for 7 år senere kan det konstateres at langt de fleste mål og planer i den gamle Visionsplan er udført.

Som eksempler kan nævnes:

■ Kulturcenter PLEXUS.

■ Stisystem mellem Idom og Råsted.

■ Stiforbindelse til Kirke og den gamle sportsplads i Idom

■ Forskønnelse og renovering af Den Gamle Sognegård i Idom

■ Fartdæmpning af Ringkøbingvej ved Råsted Kirkevej og i Idom Mejeriby

■ Bredbånd i Idom-Råsted

■ Legeplads ved Lilleåvej i Råsted

 

Idom-Råsted Borgerforening henvendte sig igen i foråret 2015 til LAG Struer-Holstebro og Holstebro Kommune og anmodede om hjælp til at få udarbejdet en ny lokal udviklingsplan. Både en hjælp til processen med inddragelse af lokale borgere og en start-hjælp til udarbejdelse af selve planen.

Tilknyttet fil: Læs Visionsplanen her