top of page


Grundejerforeningen Estrupvej 14-66

 

Grundejerforeningen omfatter samtlige ejendomme på Estrupvej 14-66, de lige numre.

Foreningens formål er opspare kapital, som kan bruge ved renovering og fornyelse af vej, samt snerydning og fornyelse af fortovsarealer. Derudover varetager foreningen fælles interesser overfor myndigheder, m.v.

Formand

Pia Gehlert

Telefon: 24605733

Kasserer

Poul H. Andersen

Telefon: 24249937

Sekretær

Helle Toft

Telefon: 29930540

Suppleant

Peter Madsen

Revisor

H. P. Holmgaard

Revisor

Jørgen Bertelsen

bottom of page