top of page


Seniorklubben

 

Vi er færdige med at lave et program til efterårs sæsonen.

 

Alle seniorer og efterlønsmodtagere i Idom – Råsted er velkomne til arrangementerne.

Vi mødes hver anden torsdag i efterårs- og vinterperioden.

 

Kom og deltag i de spændende emner vi har fundet, og vær med til at styrke fællesskabet i vores klub.

 

Program for efteråret kommer i næste nummer af kontakt. 

 

Vores første arrangement vil vi afsløre nu.

Torsdag den 5.9.24, Udflugt til Hosta Haven, Schubertsvej 2, 6950 Ringkøbing

Entre til haven er 75 kr. Der bliver udgift til kaffe ved siden af.

 

Vi fylder bilerne op og kører fra Plexus kl. 13.15  

 

Tilmelding senest den 30. 8 til Edith Henriksen mobil 61459331

Bestyrelsen, Idom-Råsted Seniorklub

Formand

Poul Erik Just

Telefon 22135087

Medlem

Edith Henriksen

Telefon 61459331

Kasserer

Svend Erik Kirkegaard

Telefon 40261833

Medlem

Dagny Stens

Telefon 97485068

Sekretær

Henny Olesen

Telefon 27215031

Suppleant

Rita Schmith

Telefon 97485088

Revisor

Annelise Kjeldahl

Telefon 97485180

bottom of page