top of page


Idom-Råsted Borgerforening

 

Idom og Råsted sogne havde indtil marts 2010 hver sin borgerforening. Borgerforeningerne arbejdede tæt sammen om arrangementer og forskellige projekter til gavn for borgerne i de to sogne. Et væsentligt bidrag til sammenholdet og de opnåede resultater, er at markedsføringen af de to sogne sker samlet som Idom-Råsted.
Derfor vedtog borgerne i Idom og Råsted i 2010 at sammenlægge de to foreninger Idom Borgerforening og Råsted Borgerforening til Idom-Råsted Borgerforening.

Hvis formål er:

At virke for Idoms og Råsteds beboere ved at igangsætte og repræsentere aktiviteter af fælles interesse – udadtil ved at være i kontakt med relevante myndigheder. Den skal arbejde for alt, der kan medvirke til at udvikle området, samt fastholde og udbygge sammenholdet blandt beboerne. Foreningen kan indgå i sammenslutninger af beslægtede foreninger og organisationer.

Idom-Råsted Borgerforening er desuden ansvarlig for uddelingen af Vindmøllemidler à kr. 90.000 2 gange årligt til projekter, aktiviteter og materiel til gavn for lokalsamfundet


Borgerforeningens aktiviteter

 

Her finder du referater og seneste årsberetning fra Idom-Råsted Borgerforening


Bliv medlem af Idom-Råsted Borgerforening

En aktiv Borgerforening er et stort plus for et lokalsamfund i udvikling. En aktiv Borgerforening kræver bred lokal opbakning. Én af måderne at bakke op på, er ved at betale dit medlemskab. Medlemskabet er med til at drifte borgerforeningens aktiviteter, Idom-Råsted´s hjemmeside og profilering af lokalområdet.  Alt dette er utrolig vigtigt for at bevare et aktivt og attraktivt lokalsamfund.  Med dit medlemskab af borgerforeningen er du med til at holde gang i tilflytning, aktiviteter, foreningsliv, skole, daginstitution, fællesskabet og det gode landsbyliv.

Medlemsskabet betales via girokort som omdeles til alle husstande i april måned. Vi er klar over at girokortet let kan forsvinde på køkkenbordet eller i bunken og at der findes andre og nemmere betalingsmuligheder, men girokortet er for Borgerforeningen nødvendig ift. at kontrollere både medlemslisten samt omdelingen af Kontakt. Dette lokale blad udkommer 11 gange om året, det koster 200 kr. årligt og betales på samme girokort som medlemsskabet.


Bestyrelsen, Idom-Råsted Borgerforening

Formand

Andreea Elena Oprea
Lilleåvej 6
7500 Holstebro
Telefon 52 61 83 03
Mail borgerforening@idom-raasted.dk
 

Sekretær

Susanne Bang Nielsen
Idom Åvej 8, Idom
7500 Holstebro
Telefon 22 43 06 40
Mail: susanne.bang@live.com  

 

Næstformand

Sine Anneberg
Burlundvej 2
7500 Holstebro
Telefon 51 24 24 43
Mail sinebrodersen87@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem

Morten B. Jensen

Telefon 20 27 63 89

Mail mbj_17@hotmail.com

Kasserer

Jeppe Baandrup Toft
Idom Åvej 6, Idom
7500 Holstebro
Telefon 4174 4044
Mail jeppe1985@hotmail.com  

Bestyrelsesmedlem samt medlem af PLEXUS bestyrelse og HABITAT styregruppe:
Henrik Bækstrøm
Hestbjergvej 17
7500 Holstebro
Telefon 51 17 82 54
Mail jan-verner@hotmail.com 

Bestyrelsesmedlem

Kristina Holst-Knudsen
Sønderbækvej 3, Idom

7500 Holstebro
Telefon 22 88 75 71
Mail kristina_holstknudsen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem

Marianne Fløe Hestbjerg
Nr. Feldingvej 100

7500 Holstebro
Telefon 30 60 01 70
Mail marianne@hestbjerg.dk 

Suppleant

Tommy Thorius
Kofeltvej 15, Idom
Telefon 51715908
Mail tommy@thorius.eu


 

Revisor

Kirsten Kjeldal

Revisorsuppleant

Ole Toft

bottom of page