top of page


Idom-Råsted Borgerforening

 

Idom og Råsted sogne havde indtil marts 2010 hver sin borgerforening. Borgerforeningerne arbejdede tæt sammen om arrangementer og forskellige projekter til gavn for borgerne i de to sogne. Et væsentligt bidrag til sammenholdet og de opnåede resultater, er at markedsføringen af de to sogne sker samlet som Idom-Råsted.
Derfor vedtog borgerne i Idom og Råsted i 2010 at sammenlægge de to foreninger Idom Borgerforening og Råsted Borgerforening til Idom-Råsted Borgerforening.

Hvis formål er:

At virke for Idoms og Råsteds beboere ved at igangsætte og repræsentere aktiviteter af fælles interesse – udadtil ved at være i kontakt med relevante myndigheder. Den skal arbejde for alt, der kan medvirke til at udvikle området, samt fastholde og udbygge sammenholdet blandt beboerne. Foreningen kan indgå i sammenslutninger af beslægtede foreninger og organisationer.

Idom-Råsted Borgerforening er desuden ansvarlig for uddelingen af Vindmøllemidler à kr. 90.000 2 gange årligt til projekter, aktiviteter og materiel til gavn for lokalsamfundet


Bliv medlem af Idom-Råsted Borgerforening

434403093_734030985578488_8199240297221467220_n (1).jpg

En aktiv Borgerforening er et stort plus for et lokalsamfund i udvikling. En aktiv Borgerforening kræver bred lokal opbakning. Én af måderne at bakke op på, er ved at betale dit medlemskab. Medlemskabet er med til at drifte borgerforeningens aktiviteter, Idom-Råsted´s hjemmeside og profilering af lokalområdet.  Alt dette er utrolig vigtigt for at bevare et aktivt og attraktivt lokalsamfund.  Med dit medlemskab af borgerforeningen er du med til at holde gang i tilflytning, aktiviteter, foreningsliv, skole, daginstitution, fællesskabet og det gode landsbyliv.

Så er det igen blevet tid til at betale medlemskab af borgerforeningen

 

Pris for medlemskab pr. husstand        200 kr.

Medlemskab plus Kontakt                     350 kr.

Ønsker man kun at modtage Kontakt  150 kr.

 

Medlemskab af borgerforeningen sker via betalingssystemet Unioo. Her opretter man sig via en formular på nettet, og bekræfter sig via mail. Derefter bliver medlemskabet automatisk fornyet til næste år, så man ikke behøver at udfylde formularen igen næste år. Man vil få en påmindelse inden betaling.

Scan QR-koden nedenfor og udfyld de forskellige felter, vær opmærksom på at påføre korrekt postadresse, da medlemskabet er som husstand. Og husk at vælge, om man vil betale for både medlemskab og Kontakt eller kun en af delene

 

Har du spørgsmål, kan man kontakte Susanne Bang Nielsen på tlf. 22 43 06 40 eller mail susanne.bang@live.com

 

Hvis man ikke har mailadresse eller på anden måde ikke er i stand til at melde sig ind via nettet, er det stadig muligt at indbetale direkte på foreningens konto. Det kan ske efter aftale med Susanne Bang Nielsen.


Borgerforeningens aktiviteter

 

Her finder du referater og seneste årsberetning fra Idom-Råsted Borgerforening


Bestyrelsen, Idom-Råsted Borgerforening

Formand, samt medlem af PLEXUS bestyrelse:
Henrik Bækstrøm
Hestbjergvej 17
7500 Holstebro
Telefon 51 17 82 54
Mail borgerforening@idom-raasted.dk

Næstformand

Sine Anneberg
Burlundvej 2
7500 Holstebro
Telefon 51 24 24 43
Mail sinebrodersen87@hotmail.com

Kasserer

Jeppe Baandrup Toft
Idom Åvej 6, Idom
7500 Holstebro
Telefon 4174 4044
Mail jeppe1985@hotmail.com  

Sekretær

Susanne Bang Nielsen
Idom Åvej 8, Idom
7500 Holstebro
Telefon 22 43 06 40
Mail: susanne.bang@live.com  

 

Bestyrelsesmedlem

Morten B. Jensen

Telefon 20 27 63 89

Mail mbj_17@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem

Andreea Elena Nikolajsen
Lilleåvej 6
7500 Holstebro
Telefon 52 61 83 03
Mail opreaandreeaelena@yahoo.com 

Bestyrelsesmedlem

Kristina Holst-Knudsen
Sønderbækvej 3, Idom

7500 Holstebro
Telefon 22 88 75 71
Mail kristina_holstknudsen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem

Marianne Fløe Hestbjerg
Nr. Feldingvej 100

7500 Holstebro
Telefon 30 60 01 70
Mail marianne@hestbjerg.dk 

Suppleant

Tommy Thorius
Kofeltvej 15, Idom
Telefon 51715908
Mail tommy@thorius.eu


 

Revisor

Kirsten Kjeldal

Revisorsuppleant

Ole Toft

bottom of page