top of page

 

Et godt sted at vokse op

 

Idom-Råsted er et godt lokalsamfund at være barn i. Vi har fine faciliteter, der er fysisk tæt forbundet. Institutioner og frivillige foreninger, der er bevidste om værdien af at samarbejde og bruge hinanden.


De mindste børn passes af områdets kommunale Dagplejere. Fra 3-12 år er der pasningstilbud for børnene i daginstitutionen Solkær, der fysisk er en integreret del af Idræts-og kulturcentret PLEXUS Idom-Råsted. Lige ved siden af ligger Idom-Råsted Skole, hvor børnene går til og med 7. klasse.

Idræts-og kulturcentret PLEXUS Idom-Råsted har et tæt samarbejde med Idom-Råsted Idrætsforening, der betyder, at ledig tid i hallen kan bruges af områdets børn til fri leg og idræt.
PLEXUS har en stor skare af frivillige hjælpere, som er en medvirkende årsag til, at huset kan tilbyde et dagligt sundt frokost-måltid til børn i Solkær og Idom-Råsted Skole…. for små penge.

Velfungerende institutioner og et godt foreningsliv er hinandens forudsætninger.

Institutionerne har et tæt samarbejde med det frivillige foreningsliv, der har gjort, at næsten alle områdets børn går til sport, spejder eller ungdomsklub. Idom-Råsted er et lokalsamfund, hvor vi tilstræber, at der er plads og udfoldelsesmuligheder til alle børn og unge, og hvor alle børn bliver passet på… også når de ikke bliver kigget på.

bottom of page