top of page


Vindmøllemidler, Blæsbjerg Møller

 

Idom-Råsted Borgerforening indgik den 10. Januar 2017 aftale om årlig udbetaling vedr. Blæsbjerg møller.

 

Aftalen sikrer Idom-Råsted et årligt beløb på 266.664,- kr. de næste 20 år - med start 2019. Af aftalen fremgår det ligeledes, at Idom-Råsted Borgerforening årligt videregiver 66.664,-kr. Til Idom-Råsted Idrætsforening, IRIF.


De resterende 200.000,- kr. forvaltes jf. foreningens vedtægter. For at vurdere alle ansøgninger ligeligt, vil midlerne blive udloddet i to runder.

1. ansøgningsrunde - ansøgningsfrist 31. marts: 90.000,- kr. i puljen

 

2. ansøgningsrunde – ansøgningsfrist 31. oktober: 90.000,- kr. i puljen

 

Derudover vil der være en ’’bufferpulje’’ på 20.000,- kr. til mindre projekter, som opstår imellem de to ansøgningsfrister. Der kan fra denne pulje ansøges beløb på op til 5000,- kr. og puljen kan søges hele året rundt.


Ansøgninger og uddelinger

 

Forår 2022

Idom-Råsted Borgerforening har behandlet ansøgningerne om midler fra vindmøllemidlerne. Der har været mange gode ansøgninger, så man har måttet foretage en prioritering.

I tildelingen er der taget højde for hvordan realiseringen af de enkelte projekter spiller sammen med visionsplanen for Idom-Råsted. Det vurderes, at de tildelte ansøgninger på hver deres måde bidrager positivt lokalt.


Tidligere ansøgningsrunder

bottom of page