top of page

Råsted Sognegård

Sognegård eller forsamlingshus? Jeg har valgt at definere det således, at bygninger opført eller drevet af sognerådet/kommunen hedder sognegårde, forsamlingshuse er opført i foreningsregi.

Før kommunesammenlægningen i 1970 var det magtpåliggende for de fleste landkommuner at få brugt den beholdning der måtte være ”på bogen”, før man kom ind i den nye storkommune. Hvorfor skulle indbyggerne i andre sogne få glæde af den surt opsparede beholdning? En argumentation der også var fremme ved den seneste kommunalreform. Det betød en voldsom indkøbslyst og byggeaktivitet landet over i tiden op til sammenlægningen.


Råsted Sognegård som den så ud lige før lukningen i 2002.


Råsted valgte man at bruge nogle af pengene til at opføre en sognegård, en tanke der ikke var helt ny. Allerede i foråret 1945 havde man samlet mere end 15.00 kr. ind blandt sognets beboere til opførelsen af et forsamlingshus, og Peder Kjær havde givet et areal bygningen kunne opføres på. I 1964 havde man solgt Råsted Østre skole for den beskedne sum af 25.000, disse penge blev af sognerådet øremærket til opførelsen af en ny sognegård.

Noget tilsvarende var formodentligt tilfældet med Råsted Vestre skole (Råsted Kirkevej 12a) da den blev købt af den tidligere lærer på skolen, Laurits Peter Aspel. Dengang beholdt man dog gymnastiksalen til denne skole til fælles brug. Den blev så endeligt solgt i 1967, og pengene brugt til den nye sognegård.Råsted Østre skole 1963. Til højre ses gymnastiksalen. Skolen tv. var på dette tidspunkt nedlagt, og bygningen udlejet til privat beboelse. Nuværende Blæsbjergvej 8.


Gymnastiksalene på de to skoler havde siden deres opførelse i 1910 været benyttet til møder, fester og lignende, endog præmieskydning. Og selvom skolerne lukkede 1. august 1959 og eleverne flyttede til Vemb skole fortsatte man med at benytte gymnastiksalene til offentlige formål. Dog primært i Vestre skole, da Harry Thomsen købte Østre skole var borde, bænke og service flyttet til den anden skole. Østre skole havde været udlejet i de mellemliggende år og ikke var helt godt vedligeholdt. Den nye sognegård blev opført på en del af jorden fra gården Brandsbjerg, en i dag forsvundet ejendom hvis marker nu dækkes af Holstebro Golfbane. På arealet var sognets idrætsplads med fodbold og håndboldbane, de er nu forsvundet under parcelhusene på Lilleåvej. Det må være dette område Peder Kjær, ”gl. Skole” havde doneret allerede i 1945, som nævnt i Dagbladet 13. marts dette år. Hvorfor man ikke byggede et forsamlingshus dengang vides ikke, man kan kun gisne om, at økonomien måske ikke var god nok.

Sognegården i Råsted som den opførtes i 1967 består af en entre med trappe ned til garderobe og toiletter i kælderen, scene (der samtidigt fungerede som en lille møde- og festsal) og en stor sal. For enden af denne sal, modsat scenen, et mindre rum til stole og borde. Derudover et køkken i to afdelinger. Udover fester og møder blev der også dyrket idræt i salen. Man havde tidligere spillet badminton i de små gymnastiksale ved skolerne, så den store nye sal var en stor forbedring. Badminton var den sidste aktivitet i Råsted Idrætsforening inden sammenlægningen med Idom Idrætsforening i forbindelse med opførelsen af Idom-Råsted Hallen i 1977.


Råsted Idrætsforenings pokalskab, der hang oppe i den lille sal. Pokalerne flytter med til PLEXUS.


Nu flytter så de sidste aktiviteter til PLEXUS Idom-Råsted, og huset er solgt til Holstebro Golfklub, der vil opstille golfsimulatorudstyr i bygningen, således spillerne kan træne deres færdigheder i al slags vejr. Dermed er bygningens fremtid sikret.

1 comentário


Er det muligt at se en liste over sognerådsmedlemmer fra 1940 og frem. Har fået fortalt at min mormor sad i sognerådet som en af de første kvinder.

Curtir
bottom of page